Đại lý Vcoin Group Fanpage

Long Tộc Chiến Tướng - Thiên Cơ
07-12-2019

Long Tộc Chiến Tướng
 Thiên Cơ: Vốn là chủ nhân Tứ Hải, sau khi Phụ Thần hóa hư vô đã trở thành chủ nhân chí tôn trăm tộc ở Cửu Trùng Thiên. Trời sinh Thần Lực, thi triển công phá, giỏi kiên thủ.

Thông tin kỹ năng: