Đại lý Vcoin Group Fanpage

Hồ Tộc Thần Nữ-Tiêu Dao
07-12-2019

Hồ Tộc Thần Nữ-Tiêu Dao
Tiêu Dao: Núi Thanh Khâu có con thú, hình dáng như hồ ly và có chín đuôi, vào tiên đạo ở núi hoang Thanh Khâu, tâm địa thuần khiết, giỏi các pháp thuật chữa trị.

Thông tin kỹ năng: