Đại lý Vcoin Group Fanpage

[Eternal Love M] TÍNH NĂNG ĐỒNG HÀNH
24-08-2020
[Eternal Love M] TÍNH NĂNG ĐỒNG HÀNH

Xin chào các tiên hữu,

  Tính năng “Đồng Hành” giúp tăng rất nhiều lực chiến cho các tiên hữu, các nhân vật đồng hành đều là các nhân vật thân thuộc đi theo cốt truyện Tam Sinh Tam Thế giúp các tiên hữu có cảm giác thân thuộc như đang hòa mình vào dòng cốt truyện.
 

 
 Tiên hữu có thể sử dụng ngọc tửu lộ và đào hoa túy để tăng cấp cho đồng hành. Mỗi đồng hành đều sở hữu 2 kỹ năng chủ động đặc trưng riêng biệt, ngoài ra có thể trang bị thêm các kỹ năng bị động giúp tăng sức mạnh đáng kể.

 

 
Thông qua nhiệm vụ Du Ngoạn đồng hành để sở hữu nguyên liệu nâng cấp. Nhiệm vụ càng cao càng nhận nhiều nguyên liệu.